U bevindt zich hier: Home » Wormerland

De mantelzorgondersteuning binnen de gemeente Wormerland verlenen wij in opdracht van de gemeente met een inzet van 12 uur. Dankzij die vergoeding is onze ondersteuning voor u gratis. In dit gebied is Inge Mieremet actief. Zij werkt vanuit het dienstencentrum Wormerland in Wormer.
www.dcwormerland.nl 

Hoe ziet onze ondersteuning eruit?
De professionele hulpverleners hebben ten gevolge van bezuinigingen en krappere indicaties steeds minder tijd, waardoor er vaak alleen nog maar tijd is voor de zorgvrager en niet meer voor de mantelzorger. In de praktijk van alledag moet de mantelzorger dan steeds meer zelf uitzoeken. Onze hulp richt zich daarom in het bijzonder op de onderstaande punten.

  • Belangenbehartiging
  • Huisbezoek
  • Zoeken naar een, voor de mantelzorger, passende oplossing in de zorg voor de zorgvrager
  • Organiseren van hulp op maat, opvang, hulpmiddelen en woningaanpassingen
  • Onderhouden van contacten met officiële instanties als bijv. verzekeraars, gemeente  e.d.
  • Ondersteunen bij het krijgen van indicaties
  • Uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen, voorschriften en vergoedingen
  • Lotgenotenbijeenkomsten
  • Themabijeenkomsten

Het geven van mantelzorg kost veel tijd en energie. Gaandeweg krijgt u vaak steeds minder tijd voor uw eigen eigen activiteiten. Daarnaast is de emotionele druk vaak hoog. Er bestaat hierdoor kans op overbelasting. Onze inspanning richt zich op u, mantelzorger, in de hoop dat wij wat verlichting in uw taak kunnen bewerkstelligen.

 

Klik op de informatiegids om deze te bekijken.